فصلنامه نقد کتاب قرآن و علوم دینی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/10 | 
سردبیر: دکتر محمدعلی مهدوی راد
مدیرداخلی و ویراستار: دکتر هاجرخاتون قدمی جویباری
هیئت مشاوران علمی: دکتر فتح الله نجارزادگان، دکتر مجید معارف، دکتر عبدالهادی فقهی زاده، دکتر احمد پاکتچی، دکتر محسن قاسمپور، دکتر حسن طارمی، دکتر محمد کاظم رحمتی، خانم دکتر شادی نفیسی.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب قرآن و علوم دینی:
http://hqarbr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب