پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
#

با سلام و احترام آیا دفتر فصلنامه کتبی که برای نقد مورد نظر است یا فهرست کتب جدید منتشر شده را اطلاع رسانی می نماید تا متناسب با توانمندی و موضوع کتابی را جهت نقد و بررسی انتخاب کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است این اطلاع رسانی از چه طریقی انجام می پذیرد؟ با تشکر و تجدید احترام


با سلام. خودتان میتوانید کتابی را در موضوع قرآن و حدیث انتخاب کنید

به شرط اینکه اولین چاپ آن 93 تا 95 باشد.

پیش از نگاشتن نام کتاب ها را به بنده بفرمایید تا پس از صلاحدید سردبیر بنگارید


1395/2/26 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید